Email: nef@nixaschools.net

Phone: (417) 724-6270

Fax: (417) 724-6271

Address: 301 S. Main St.

Nixa, MO 65714

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Instagram
  • White Google Places Icon